Услуги

Професионално, одговорно и навремено извршување на следните услуги:


Регистрација на фирма

Изработка на фактури

Електронско плаќање

Девизно работење

Пресметка на плати

Пресметка на ДДВ

Пресметка на Е-Персонален данок

Пријава/одјава на работници

Припрема на документи за кредит

Промена во централен регистар

Регистрација на фирми

Ликвидација на фирми

Сметководствен даночен и правен консалтинг

Комплетна логистичка поддршка

За нас

М Консалтинг е лиценцирано сметководствено биро со долгогодишно искуство. Бирото има соработка со овластена консултска куќа што значи за сите прашања или дилеми изнаоѓа експедитивно и квалитетно решение за секој Ваш проблем поврзан со Вашето работење. Стоиме на располагање со нашите знаења стекнати и докажани во пракса, но секогаш заинтересирани за доусовршување на истите. Доколку сакате својот бизнис и иднина да ги доверите во сигурни раце, направете го правилниот избор и изберете доверба, квалитет и ажурност.


Контакт

Адреса: Булевар Видео Смилевски Бато бр. 3 локал 1, 1000 Скопје
Лице за контакт: Маја Величкова
Телефон: 072 205-528
Е-Мајл: mkonsaltingtp@yahoo.com